Osowski, B. (2019) „Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego”, Gwary Dziś, 11, s. 135–144. doi: 10.14746/gd.2019.11.11.