Kobus, J. i Рябець, Л. (2019) „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, Gwary Dziś, 11, s. 163–167. doi: 10.14746/gd.2019.11.14.