Spinková, S. . (2020) „PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 3.11.1955 – 5.07.2020”, Gwary Dziś, 12, s. 11–14. doi: 10.14746/gd.2020.12.2.