Колєснік, Л. . (2020) „Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону”, Gwary Dziś, 12, s. 81–93. doi: 10.14746/gd.2020.12.6.