Rembiszewska, D. K. i Siatkowski, J. (2020) „Niezabudka, wasilek, wołoszka – o dylematach w rozstrzyganiu pożyczek i reliktów dawnej wspólnoty na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim”, Gwary Dziś, 12, s. 163–177. doi: 10.14746/gd.2020.12.12.