Čižmárová, L. . (2020) „Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny”, Gwary Dziś, 12, s. 213–228. doi: 10.14746/gd.2020.12.16.