Cygan, S. . (2020) „Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego z perspektywy leksykograficznej ”, Gwary Dziś, 12, s. 229–245. doi: 10.14746/gd.2020.12.17.