Waniakowa, J. (2020) „Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin)”, Gwary Dziś, 12, s. 247-255. doi: 10.14746/gd.2020.12.18.