Kucharzyk, R. . (2020) „Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne”, Gwary Dziś, 12, s. 257–267. doi: 10.14746/gd.2020.12.19.