Kostecka-Sadowa, A. . (2020) „Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady)”, Gwary Dziś, 12, s. 289–297. doi: 10.14746/gd.2020.12.22.