Рябець, Л. (2020) „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, Gwary Dziś, 12, s. 299-300. doi: 10.14746/gd.2020.12.23.