Sierociuk, J. (2020) „Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi”, Gwary Dziś, 13, s. 173–181. doi: 10.14746/gd.2020.13.9.