Sierociuk, J. (2020) „W sprawie synonimii w gwarach – na tle polszczyzny ogólnej”, Gwary Dziś, 13, s. 215–226. doi: 10.14746/gd.2020.13.13.