Škofic, J. (2021) „Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem”, Gwary Dziś, 14, s. 17–34. doi: 10.14746/gd.2021.14.3.