Антонова-Василева, Л. (2021) „Диалектни успоредици между славянския север и юг”, Gwary Dziś, 14, s. 45–57. doi: 10.14746/gd.2021.14.5.