Sicińska, K. (2021) „Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne”, Gwary Dziś, 14, s. 59–70. doi: 10.14746/gd.2021.14.6.