Ananiewa, N. (2021) „Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)”, Gwary Dziś, 14, s. 71–80. doi: 10.14746/gd.2021.14.7.