Grochola-Szczepanek, H. (2021) „Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego”, Gwary Dziś, 14, s. 81–94. doi: 10.14746/gd.2021.14.8.