Jaros, I. (2021) „Synonimia słowotwórcza przymiotników w gwarach – wybrane problemy interpretacyjne”, Gwary Dziś, 14, s. 95-104. doi: 10.14746/gd.2021.14.9.