Kurek, H. (2021) „Zanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)”, Gwary Dziś, 14, s. 105–111. doi: 10.14746/gd.2021.14.10.