Jelonek, T. (2021) „Badania leksyki gwarowej w dobie przemian i globalizacji”, Gwary Dziś, 14, s. 139-151. doi: 10.14746/gd.2021.14.12.