Mlekodaj, A. (2021) „O gwarowej artystycznej metaforze niekonwencjonalnej na przykładzie poezji Podhala”, Gwary Dziś, 14, s. 183–197. doi: 10.14746/gd.2021.14.16.