Osowski, B. (2021) „Wykładniki ekwiwalencji w wybranych inwentarzach z XVIII wieku”, Gwary Dziś, 14, s. 219–226. doi: 10.14746/gd.2021.14.19.