Piechnik, A. (2021) „Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne”, Gwary Dziś, 14, s. 227–233. doi: 10.14746/gd.2021.14.20.