Селимски, Л. (2021) „Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика”, Gwary Dziś, 14, s. 235–245. doi: 10.14746/gd.2021.14.21.