Kąś, J. (2021) „Ikonografia w słowniku gwarowym”, Gwary Dziś, 14, s. 265–276. doi: 10.14746/gd.2021.14.23.