Pelcowa, H. (2021) „Hasło w słowniku gwarowym – problem metodologiczny współczesnej dialektologii”, Gwary Dziś, 14, s. 277-288. doi: 10.14746/gd.2021.14.24.