[1]
P. Žigo, „Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase”, gd, t. 8, s. 23–33, lis. 2019.