[1]
A. Kostecka-Sadowa, „Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich”, gd, t. 8, s. 35–56, lis. 2019.