[1]
H. Karaś, „Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar”, gd, t. 7, s. 83–95, lis. 2019.