[1]
Г. Мартинова, „Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок”, gd, t. 9, s. 49-57, lis. 2019.