[1]
K. Novak i B. Štebih Golub, „Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku”, gd, t. 7, s. 191–200, lis. 2019.