[1]
J. Kobus, „Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich”, gd, t. 10, s. 145-152, grudz. 2018.