[1]
H. Karaś, „Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza)”, gd, t. 11, s. 19-27, grudz. 2019.