[1]
О. М. Холодьон, „Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект)”, gd, t. 11, s. 41–54, grudz. 2019.