[1]
М. Ткачук, „Ідіолект у структурі переселенської острівної говірки”, gd, t. 11, s. 145–152, grudz. 2019.