[1]
J. Kobus i Л. Рябець, „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, gd, t. 11, s. 163–167, grudz. 2019.