[1]
D. K. Rembiszewska i J. Siatkowski, „Niezabudka, wasilek, wołoszka – o dylematach w rozstrzyganiu pożyczek i reliktów dawnej wspólnoty na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim”, gd, t. 12, s. 163–177, cze. 2020.