[1]
L. . Čižmárová, „Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny”, gd, t. 12, s. 213–228, cze. 2020.