[1]
S. . Cygan, „Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego z perspektywy leksykograficznej ”, gd, t. 12, s. 229–245, cze. 2020.