[1]
J. Waniakowa, „Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin)”, gd, t. 12, s. 247-255, cze. 2020.