[1]
J. . Waniakowa, „Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin)”, gd, t. 12, s. 247–255, cze. 2020.