[1]
A. . Kostecka-Sadowa, „Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady)”, gd, t. 12, s. 289–297, cze. 2020.