[1]
J. Sierociuk, „Deminutiva gwarowe w systemie i w tekście”, gd, t. 13, s. 191–200, grudz. 2020.