[1]
J. Sierociuk, „W sprawie synonimii w gwarach – na tle polszczyzny ogólnej”, gd, t. 13, s. 215–226, grudz. 2020.