[1]
D. K. Rembiszewska, „Metody opracowywania historycznych materiałów gwarowych na przykładzie ankiet Georga Wenkera”, gd, t. 14, s. 35–43, grudz. 2021.