[1]
K. Sicińska, „Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne”, gd, t. 14, s. 59–70, grudz. 2021.