[1]
I. Jaros, „Synonimia słowotwórcza przymiotników w gwarach – wybrane problemy interpretacyjne”, gd, t. 14, s. 95-104, grudz. 2021.