[1]
A. Piechnik, „Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne”, gd, t. 14, s. 227–233, grudz. 2021.