[1]
Л. Селимски, „Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика”, gd, t. 14, s. 235–245, grudz. 2021.